Smart MEGALAHATXT – Php 20 for 250 texts

SMART: Mega texter ka ba? MEGALAHATXT ang bagay sayo! Enjoy 200 txts to Smart/TNT and 50 texts sa lahat ng networks for 1 day! Txt 20 to 2266

Comments Off on Smart MEGALAHATXT – Php 20 for 250 texts

Filed under Side Comments

Comments are closed.